Příběhy s obrazem

Příklady mé práceNačítání energií k obrazům Františky Janečkové

Léčivé obrazy doplněné léčivými slovy.

Obrazy namalovala Františka Janečková, 

komentáře napsala Zuzana Kantorová /SunwiseObraz / Františka Janečková

RŮŽOVÉ RÁNO 2019  akryl na plátně 25 x 30 cm N882

Text / Sunwise 

Léčebné obrazy přichází z multidimenzionální roviny, jsou pro nás v této době nejvíce přínosné na hlubinné úrovni. Víme dnes jak pracovat s úrovněmi podvědomí, snění a afirmovat v každodenním bdění. Přesto na úrovni nevědomí nejsme mnohdy vědomě vpuštěni. Tuto úroveň nejvíce pročišťují právě frekvenční obrazy, které nás vtáhnou do svého příběhu a my jsme v tu ránu v jiné dimenzi. A ačkoliv to nyní ještě nepociťujeme, naše duše ji poznává bezpečně. Tento obraz zní - děkuji za přijetí, děkuji že jsem součástí této rodiny, děkuji že jsem součástí stvoření, děkuji za život, děkuji. Nejvyšší modlitba ve vesmíru je, když říkáme děkuji. 


Link na FBObraz / Františka Janečková

"SOUVZTAŽNOSTI" 2019 akryl na plátně 40 x 40 cm N907

Text / Sunwise


Je tam skrytá hadí síla. Srdce a květ života. V harmonii uspořádání. Na pozadí je hloubka moře a přírody. Obraz udává smysl života. Dává do popředí, co důležité je - si všímat. Archetypy slunce a vody, léčivé síly zdroje energie a léčivé síly emocí. Srdeční čakra je multidimenzionální, postrádá své vlastní barvy, protože prostupuje osatními., tedy svou vlastně nemusí ani vykazovat. Obraz je plastický. Tedy stoupá do prostoru. Vhodné pro odstranění strachů. 

Link na FB


Obraz / Františka Janečková

MAGNETICKÉ SRDCE 2019 akryl na plátně 25 x 30 cm N884

Text / Sunwise


Magnetické srdce. Aby přišlo zdravé miminko, ochraňuj své lůno maminko. Dopřej si čas na své bytí. Dej dar života jen, když se na to cítí. Do té doby medituj. Na krásu pozemského života. Zda-li ti muž zprostředkovává dost úcty a jasu. V tvých očích se zrcadlí mnohé životy. Nespěchej, než si vpustíš do života další trampoty... Božství se projevuje v trpělivosti. Barva planety naší je modrá, neb ve vodách nebeskou modř odráží. A ta uzdravuje naše emoce. 

Link na FB
Obraz / Františka Janečková

Svěží láska 2020 akryl plátno 40 x 40 cm N1028

Text / Sunwise


Jak objekty ve vesmíru jsou kulaté, tak se krášlí v nás životy nás všech. A jsou takto společně propojené. Každý nám do života přináší své poznání a umění v podobách, které v nás časem uzrají. My je milujeme a čím víc, tím v nás více roste poznání.

Link na FBObraz / Františka Janečková

"Energetické vajíčko" , 2020, akryl na plátně 70x50cm N976

Text / Sunwise


Než já rozkvetu, potřebuji zalévat. Jsem poupátko nevinné. Každému byl dán čas nalézt v sobě to překrásné. Ukaž světu své jádro vděčnosti, ono si najde cestu k milosti.

Link na FBObraz / Františka Janečková

NĚŽNÉ SRDCE 3, 2020 akryl na plátně 40 x 40 cm N1045

Text / Sunwise


Jako srdce na dlani, se já k tobě skláním, buď mou paní, dámo dávných sil.

Link na FB

Obraz / Františka Janečková

MILENKA RŮŽE 2016 akryl na plátně 70 x 50 cm N575

Text / Sunwise


Uzdravení prenatálního období. Kdy rosteme v lůně matky. Teplé barvy slunce zažíhají světlo naší duše a doprovází na naší celoživotní pouti. Připomenutí si, že žijeme ze své podstaty, z pravého božského Átmá. Uzdravující na rovině první čakry, přijetí sebe sama, kořenů, proudů země do hlubin cesty duše, kde potřebujeme dodat sílu Shakti - červená barva obklopuje celé vajíčko s plodem, uvnitř sidlící duše. Vyživuje jej.

Link na FB
Obraz / Františka Janečková

ROZVÁZÁNÍ PSYCHICKÉHO UZLU 2016 akryl na plátně 70 x 50 cm N 581A

Text / Sunwise


V každém z nás se ukrývá zvířecí instinkt. Jsou tam schované naše žádosti. Jsou pěkně zaobalené, abychom si jich velmi dlouho nevšimli. A pak se zakously, když to nejméně čekáme. Kterou nitku uvolnit, aby toto zvíře bylo z našeho vězení osvobozeno a uvolněno? Pohleď mi do tváře - já jsem také tvůj.

Link na FBObraz / Františka Janečková

JSEM ŽIVÉ SVĚTLO 2, 2013 akryl na plátně 40 x 40 cm N419

Text / Sunwise


I světlo má svou mříž. Chceš se dotknout nepopsatelného, dej si pozor - spálí tě. Až budeš připraven, přijmu tě.

Link na FBObraz / Františka Janečková

KOUZELNÁ PRAHA 2, 2016 akryl na plátně 25 x 30 cm N1095

Text / Sunwise


Bohyně světla a ochrany, jako kreativní ženská síla, hájící svůj rod i domovinu. Vystoupila z plamenů bojů a ohně a proměnila se v čisté vědomí, bdící nad svými bližními. Stejně jako mateřská síla ochraňuje své děti. I nad ní stojí síla neviditelných světů a čistých andělů. V tomto archetypu sestupuje světlo do formy a hmoty. Z vrchu dolů po krevní linii. Vyjádření pokory, že i nad námi bdí vyšší světy.

Link na FBObraz / Františka Janečková

"Rozkvět" , 2020, akryl na plátně 70x50cm N975

Text / Sunwise

Nepodceňuj vliv neviditelného vesmíru. Jeho rozměry a síla veliká. Poupě jako pouto. Připoutej se ke mne, k mému božskému srdci. Najdeš-li ho, budeš vědět kým ty i já jsi.

Link na FBObraz / Františka Janečková

VORTEX 7, 2017 akryl na plátně 70 x 50 cm N622

Text / Sunwise

Jak růže sklání hlavu svou, tak já pokládám své srdce. Tomu jež miluje a má pro mne obě ruce. Když levá se zapomene, pravá se zvedne. Když pravá brzdí se, tak levá mu na to něco řekne.

Link na FBObraz / Františka Janečková

STROM ŽIVOTA 1, 2021 akryl na plátně 40 x 40 cm N1079

Text / Sunwise

Já jsem celý, když mám nejen hlavu ale i své kořeny. Jsem celý, když nezapomínám na to, že mám i své srdce. Jsem celý, protože žiji na Zemi. Má moudrost teče od kořenů. Můj kmen je mým tělem a mé vlohy byly dány do oblohy.

Link na FB prodejní

Link na FB s textemObraz / Františka Janečková

HADÍ SÍLA 2013 akryl na plátně 40 x 40 cm N598

Text / Sunwise

Neboj se člověče ničeho. Okolnosti hlídají, aby si byl ve svém středu.


Link na FB Obraz / Františka Janečková

EXPANZE SRDEČNÍ ENERGIE 2021 akryl na plátně 40 x 40cm N1085

Text / Sunwise

Já jsem motýl, který už vylétl. Aby si obkouknul tu nádhernou Planetu.

Link na FB Obraz / Františka Janečková

PARALLEL REALITY 12, 2016 akryl na plátně 70 x 50 cm N581

Text / Sunwise

Dal jsem ti dar, tak ho nepropas. Překonej svůj strach být viděný. Vystup ze soužení. Fialová je šála mé ochrany.

Link na FB Obraz / Františka Janečková

Energetický obrázek malovaný špachtlí akryl na papíře. A4 28x21cm

Text / Sunwise

Když chceš proměnit sen ve skutečnost, bude to vypadat, jako by sis neměl z čeho vybrat. Všechno bylo by to skvělý, ale mít jenom jednu se mi nechce. A tak když chceš více, o tolik máš také práce. Ano já vyvstanu, já se probudím z toho snu. Já si tu něco prožiji. A pak odložím, co už nechci mít, aby tomu nejlepšímu jsem dal možnost se najít.

Link na FB Obraz / Františka Janečková

ZLATÝ VORTEX 2021 akryl na plátně 40 x 40 cm N1099

Text / Sunwise

Slunce mé, tak dlouho jsem musel šlapat ve tmě. Abych Tě už konečně našel, nebo k tobě přišel. Nezlobím se na Tebe a Ty se nezlob na mne. Svět je tím, že já jsem v Tobě a Ty ve mně.


Link na FBObraz / Františka Janečková

POUPĚ 2019 akryl na plátně 30 x 30 cm N928

Text / Sunwise

Heřmánku, ty kytičko. Jsi mé velké zlatíčko. Když mám kousek bolesti, ty mne zahřeješ svou milostí. Nechť jsou si vědomy i ostatní bytosti.

Link na FBObraz / Františka Janečková

"Napojení paprskem lásky 1" 2019 akryl na plátně 100 x 70 cm N878

Text / Sunwise

Já jsem plod tvé inspirace a života, jsem zdrojem síly. Jsem nekonečná láska, přijetí, víra, vědomí a bytí. Jsem v tvém jádru ukotven. Spoj se se silami energie původní bytosti vesmíru a vědomí. V mém nitru září mantra Já Jsem.

Link na FBObraz / Františka Janečková

NEKONEČNÝ PAPRSEK LÁSKY 5" 2017 akryl na plátně N 610

Text / Sunwise

Jsem jeskyně, jsem obloha, jsem dolina a jsem i hluboká hladina. Jsem krajina, jsem cesta, jsem líbezná nevěsta. Jsem duše a mým ženichem se stal život ve hmotě.

Link na FBObraz / Františka Janečková

MOTÝL 2014 akryl na plátně 70 x 50 cm N633

Text / Sunwise

Neboj se tomu co tě provází, vedu tě tvými stíny, protože i s nimi potřebuješ být vědomím spojený. Přijde-li bolest, přijmi ji, neboť tě transformuje. A je to v pořádku. Všude kde jsi, je božské přítomno s tebou. A zrovna když to nejméně vidíme. Přesto důvěřuj, že jdeš tou správnou cestou.

Link na FBObraz / Františka Janečková

MYŠLENKY PŘICHÁZEJÍ A ODCHÁZEJÍ" 2017, obraz akryl na plátně 70 x 50 cm N644

Text / Sunwise

Jsem jahodový vánek, oplývám radostí a budím tě svými sny. Jsem kytara, když struny zní. Jsem tanec, když si to budeš přát. Jsem pohyb a nenech mne stát.

Link na FBObraz / Františka Janečková

Růžové srdce

Text / Sunwise

Jsem žena, jsem plně přijímána jako žena. Cítím se jako žena, jako čistota. Má energie je plně rozvinutá. Jsem na sebe zdravě hrdá. Má nevinnost je ctěna. Jsem takto zabezpečena. Prameny lásky dávám tam kam chci. Má cyklická perioda je jako obroda. Jsem zdravá, jsem šťastná, jsem líbezná, hřejivá a jasná. Uzdravení ženského sebepřijetí.

Link na FB 
Obraz / Františka Janečková

ZLAOVLÁSKA , 2020, olej na korku 60x40cm N988

Text / Sunwise

Slza má mi ukápla, když jsem se podívala dolů. Kolik okovů již shodila, aby mohla stoupat zase nahoru. Teď klidně i nahá, protože pravda je svatá.

Link na FBObraz / Františka Janečková

"JEMNÁ STRUKTURA BOHATSTVÍ" 2017 akryl na plátně 70 x 50 cm N651

Text / Sunwise

Hluboké uspořádání je vlastně hustota, pro nás nyní hmota. A ač se nám mnohé jeví neuspořádaně, v rámci zachování energie, vše probíhá v řádu. A tak hodnota či hojnost je tajuplná a nechce se odkrývat celá, přes ní spěchají závoje a závojíčky, aby ji aspoň trošku schovaly. Ale ona je ve své rovině pevná a nehybná. Tedy neohýbá se před jiným, má svá PRAVIDLA!

Link na FBObraz / Františka Janečková

LAETITIA 2021 akryl na plátně 50 x 40 cm N1084

Text / Sunwise

Spokojená žena ve volný šat oděna, růž nemá pouze v tváři, ale celá květinami září. Přijala jejich touhu po kráse, dávat vůni extáze. Všichni škarohlídi ji jen závidí, oni svou moc sebelásky ještě nevidí. Ona ví, co všechno zrcadlí se za ní, ona ví, co si na ní druzí haní. Dej si pás do boku paní, slečno, tady bude pro některé ještě nebezpečno.

Link na FBObraz / Františka Janečková

KLID A VYROVNÁNÍ 2021, akryl na plátně 50x40cm N1098

Text / Sunwise

Královno noci, buď pozdravena. Smutek si dala na svá ramena. Teplým stínem zahalena, nedíváš se zpět. To zklamání co vnímáš, to je běžný svět. Kladu si otázku, kolik toho musí ještě vyplavat, aby bylo lůno ženy uzdraveno. A její oči mohly už jen vzhůru pohledět. Nejsem ochoten dát svůj pohled tam, kde bude dar jenom na dohled.

Link na FBObraz / Františka Janečková

ZÁŘÍCÍ SLUNCE 2021 akryl na plátně 40 x 40 cm N1097

Text / Sunwise

Aby se ledová královna probudila z ostrého světla, předstoupilo před ni něco většího, než je ona sama. A pak poznala, že nemusí nikoho bodat, když ji obměkčí teplo a slunovrat. Jednou byla medůza a uměla chňapat. Pak prošla mnohými vtěleními, a dnes se v nich poznala. Jsem to já. Jsem světlo a mé paprsky dovedou daleko putovat.

Link na FBObraz / Františka Janečková

"Nekonečný Paprsek lásky 1" , 2019, akryl na plátně 70x100cm N873

Text / Sunwise

Když královské barvy se vzory se zasnoubily. Duch zlata se mohl projevit. Tkám si svůj obraz života. Jsem duha, jsem podpora. Jsem něžnost, jsem láska. Jsem laskavost. A světa nízkých vibrací mám dost.

Link na FBObraz / Františka Janečková

ZLATÁ ENERGIE 2021 akryl na plátně 40 x 40 cm N1096

Text / Sunwise

Jdi vstříc všemu dobrému. To je má volba. Mé rozhodnutí i má touha. Ano zní v této větě. Ano, já jdu po Světě.

Link na FBObraz / Františka Janečková

Energetické vajíčko 3 , 2020, akryl na plátně 70x50cm N990

Text / Sunwise

Pramen poznání je v tobě můj příteli. Já jsem dechem tvého života. Tkvím v tobě od počátku zrození. Jsem čiré vědomí.

Link na FBObraz / Františka Janečková

Vortex 2, 2017 akryl na plátně 50 x 70 cm N°617

Text / Sunwise

Božská matka vítajícího jara, její energie je velmi silná, dává zrod všem semínkům v přírodě. Živí je svou láskou. Je to síla matky přírody. Její struktura je velmi pevná. Nepokoušej se člověče rozzlobit přírodu. Její moc tě přesahuje.

Link na FBObraz / Františka Janečková

"Zlatá slepice" 2020 acryl na plátně 40x40cm N1025

Text / Sunwise

Milý člověku, i já potřebuji přivést potomstvo a mít své místo pro hnízdo. Říká se, že pták umí létat a je svobodný. Ale my máme velkou práci ochránit své životy. Proto kdo si tento obraz k sobě vezme, chápe, že život je vše, co máme kolem sebe.

Link na FBObraz / Františka Janečková

VHLED 1218 akryl na plátně 70 x 50 cm N718

Text / Sunwise

Když příroda spinká, malý skřítek ji peřinku chystá. Každá kytička má svou vílu. Každý lístek má svou víru. Když vstoupíš do prostoru krás, pocti její jas. Pohlaď ji zlehounka ve svém duchu, dotýkat se nebes patří vzduchu.

Link na FBObraz / Františka Janečková

JSEM POZOROVATELEM PROLÍNAJÍCÍCH se energií 2015 akryl na plátně 50 x 70 cm N°486

Text / Sunwise

Hra vody a ohně, božská souhra a jeho vlastní alchymie. Do níž vetkal elementy, vdechl život a tvořil další světy. Voda průzračná a čirá je, jako jeho duše, oheň touhou žije a síla provází.

Link na FBObraz / Františka Janečková

OČISTNÉ SVĚTLO , 2020, akryl na plátně 70x50cm N992

Text / Sunwise

Když stoupáme k probuzení, už mnohé musíme dávno odložit. A zůstane-li střed, nebudeme se všemu už pitvořit. Ať tě obklopí mlha a nebo barvy, cokoliv co znáš i neznáš, budeš vědět, že je to iluze. A na smyčku se jí dál nechytáš. A zůstaneš už hledět pouze vpřed.

Link na FBObraz / Františka Janečková

"MANDORLA ŽIVOTA 12" 2018 akryl na plátně N847

Text / Sunwise

Růžová a modrá, je láska znásobená. Jsou to barvy Archandělů, barvy vyjadřující náš mír. Naše smíření. Naše uvědomění. Jsem živen láskou a dávám lásku. Aby láska byla láskou, musí proudit. Od jednoho k druhému. Ze středu ven a zase zpátky dovnitř. Láska je vztahem k duchovnímu světu. Nic není od sebe odděleno. Láska je energií, co spájí tento svět. Láska prostupuje do každé naší buňky. Láska sestupuje do hmoty a tvoření. Láska je čin míru. Láska je Kristus. Láska je matka. Láska je dítě. Láska je Země. A vše ostatní vyživuje. Ochraňuje. Miluje. Vstup do vesmíru lásky a ostatní zcela odpadne. Láska nás paralyzuje. Láska je to, co nemůžeme pojmenovat. Protože nás přesahuje. Prosvítí nás skrze na skrz. Jenom se pro to rozhodnout. A přijde. Přijde. Pozvi ji do svého světa.

Link na FBObraz / Františka Janečková

Yoni 2, 2018 akryl na plátně 70x50cm N675

Text / Sunwise

Jsem žena, jsem královna. Jsem plně ve své energii. Intergrována. Vím jak milovat. Znám každinkou svou část. Nejsem překvapená, ale zajímá mne divoký svět. Ten neobjevený očima. Ten, který můžeš spatřit, když se vydáš k duchům přírody. Ti, jež naplní touhy a přání a přesto nezůstanou prázdní. Má úcta, mé ruce, nabízím své srdce. Žehnat, žít, radovat se. Jednoduše odhodlaná milovat.

Link na FBObraz / Františka Janečková

SPŘÁDÁNÍ SVĚTLA 2021 akryl na plátně 40 x 40 cm N2002

Text / Sunwise

Tam kde je duch svatý, tam se dějí zázraky.

Link na FBObraz / Františka Janečková

SPIRIT DYNAMO 1" 2020 acryl na plátně 40x40cm N1012

Text / Sunwise

Já jsem zde pro tebe. Vždy jsme společně. Jsem ten, koho hledáš. Koho nosíš uvnitř sebe. Stačí se do mne zahledět a zamilovat. Jsem tvá tvůrčí síla, jsem aspekt muž a žena. Jsem Prasíla. Jsem tvoření ve stvoření. Jsem jang i jin. Já jsem ty. To jsme my.

Link na FBObraz / Františka Janečková

SRDCE NADĚJE 4, 20 21 akryl na plátně 24 x 18 cm N2006

Text / Sunwise

Životem člověk nejde nikdy sám, i když to někdy tak vnímám. Otevři oči můj milovaný, budeš vždy vítán. Svět není černobílý, buď klidný. Říše andělů jsou pro radu a vedení připraveni. Požádej a sleduj divy.

Link na FBObraz / Františka Janečková

SVĚTELNÝ VÍR 2, 2014 akryl na plátně 30 x 30 cm N395

Text / Sunwise

Jsem stále doufal, že máš i pro mne svůj Dar. Kolo tvoření jde dovnitř i ven. To je spojení, jsem Tebou omámen. Konečně Tě vidím ve všem. V mé rodině, v mých přátelích, v pocitech, prohrách i vábení. Svět se nikde nezastavil, to já jsem stál s pocitem viny v sobě. Musel jsem spadnout, abych prozřel, že to jsi byl Ty, kdo na mne ze všech stran promlouval.

Link na FBObraz / Františka Janečková

ZRNO MYŠLENKY 2019 akryl na plátně 25 x 30 cm N883

Text / Sunwise

To jsou barvy bílé holubice, symbolu lásky a míru. Která letí vzhůru. Vzhůru tak jak svobodný pták. Symbolem svobody. Symbolem vnitřního klidu. Symbolem úrody a vítězství. Semínko, jež jsme všichni v sobě zaseli. Jenom jej znovu objevit a nechat vzkvétat. To můžeme všichni, kteří jsme. Dát a zasévat, co chceme sklízet. Tomu se věnovat, o to pečovat, tomu dávat pozornost. Být laskavý a vděčný jsou velké ctnosti. Semínko lásky ku pomoci.

Link na FBObraz / Františka Janečková

VESMÍR 10, 2019 40x40cm akryl na plátně N923

Text / Sunwise

Já jsem energie světla a lásky. Jsem plná síly a jsem svá. Proháním se těmi místy, pozoruji, kde jsem se to ocitla. Kde je domov můj, já jsem dům té síly. To já jsem prostorem, v němž přebývám.

Link na FBObraz / Františka Janečková

VIBRACE MYŠLENKY 2017 akryl na plátně 30x25cm N636

Text / Sunwise

Když dáme svým myšlenkám zlatou korunu, nebudeme smět hrát protivnou hru. Bude muset vypadat. Pozvi k sobě tu, která má tendenci nás reprezentovat. V království se vznáší nad všemi ostatními. Vybírej důkladně.

Link na FBObraz / Františka Janečková

LÉČIVÉ SRDCE 2 2020 akryl plátno 30 x 30 cm N963

Text / Sunwise

Má duše není zahalena žádným závojem. Vidíš zcela jasně. Nebe nebo moře, vše je jeden. Jeden duch svatý zářící na všechny strany. Když mysl tápe, srdce vždy ví. Své místo a svůj prostor chodí všude se mnou. Ať jsem kde jsem, jsem tam kde mám být. Když jsem v sobě. Zářím štěstím, to říká tohle srdce.

Link na FBObraz / Františka Janečková

INICIACE, 2015, akryl na plátně 70x50cm N480

Text / Sunwise

Anděli boží, strážce mého světla, vstup zpět do mého těla.

Link na FBObraz / Františka Janečková

"Točí se za sluncem" , 2019, akryl na plátně 40x40cm N945

Text / Sunwise

Život je prázdný, když v něm duchovní síly schází. Točí se za sluncem, protože pochopil, odkud vychází, kde jeho místo, domov, čí je toto zrcadlo.

Link na FBObraz / Františka Janečková

OHNIVÁ LÉČIVÁ KOULE 2021 akryl na plátně 40 x 40 cm N1071

Text / Sunwise

Zapal svíčku, zažehni ji v sobě. Láska plane a probouzí tak druhé. Když jsme se spojili ve tvoření, vědomi si veškerého stvoření, v radosti a plnosti. Máme sebe vzájemně. A toto v nás vykvete.

Link na FB


Obraz / Františka Janečková

MAGIC PRAG 6, 2016 akryl na plátně 40x30cm N536

Text / Sunwise

Mne na tom fascinuje, jak je tam hadí sila, kolo zrození. Duchovní svět včetně podsvětí. Praha, portálový svět.. Přísloví Jak nahoře, tak dole. Tento obraz má velkou sílu.

Link na FBObraz / Františka Janečková

Obraz Stříbrná Luna

Text / Sunwise

Ó Luno světelná, bdíš nad našimi životy. Máš zahalená ramena, posvátnými stuhami. Bez tebe si neumím představit ani sebe. Když zmizíš z oblohy, hledám tě. Doprovázíš nás nejblíže. Všem ostatním tělesům posvátným. Bez Slunce se neobejdeme, ale bez tebe, by naše obloha byla smutná, jako bez Nebe. Hledám tě, drahokame moudrosti. Jsi prstenem, který nosím na hrudi. To jsi Ty, kdo dává jiskru této Planety.

Link na FBObraz / Františka Janečková

"VYŽIVUJÍCÍ SRDCE" , 2020, akryl na plátně 40x40cm N986

Text / Sunwise

To, co nosím ve svém srdci, je žár života. Ať se klidně nosí, vždyť je to dobrota. Kdo by nechtěl takový květ v srdci mít. Pěstění se musí naučit. Kolik krásy, jasu dává všem, jež jdou okolo. Zda-li si vzpomeneš i za dlouho.

Link na FBObraz / Františka Janečková

UVNITŘNĚNÁ 2018 akryl na plátně 50 x 40 cm N760

Text / Sunwise

Měsíční žena, vodním světem obdařena. Tam setrvává nejvíce, chce-li být uzdravena.

Link na FBObraz / Františka Janečková

"ČISTÁ NĚHA" 2017 akryl na plátně 70 x 50cm N°650

Text / Sunwise

Umění je život. Život je umění. Takto když se na sebe budeme dívat. Budeme velmi udiveni. Co vše máme k dispozici a vidění.

Link na FBObraz / Františka Janečková

Yoni" 2018 akryl na plátně 50 x 70 cm N716

Text / Sunwise

Ženo má, přináším ti perly, aby jsi se zdobila, aby jsi je nosila. Užívej si něhy. Schovej svá ramena pod můj šat, buď světlem oděna. Barvami života a krás.

Link na FBObraz / Františka Janečková

ROZKVETLÉ SRDCE, 2020, akryl na sololitu 36x27,5cm bez rámu N999

Text / Sunwise

Láska se vyjadřuje lehkostí, věrností a trvanlivostí. Také obsahuje soucit a milost. Všechno v jednom balíčku.

Link na FBObraz / Františka Janečková

KOUZELNÁ PRAHA 6, 2016 akryl na plátně 25 x 30 cm N1091

Text / Sunwise

Vítej královno měst, mezi všemi dimenzemi, jsi matkou našich cest. Světlo budiž pozdraveno.

Link na FBObraz / Františka Janečková

"KREATIVNÍ PAPRSEK LÁSKY" 2019 akryl na plátně 100 x 70 cm N877

Text / Sunwise

Stvořil nebe a zemi, a vetkal krásu života do ní. Rostliny se předháněly, která lépe voní. Zvonky pěli ptáci a roznášeli melodii. Barvama se bytosti oblékaly. Moře přílivem tam duní, se západem slunce všeci s láskou usínali.

Link na FBObraz / Františka Janečková

PRŮHLED DO SVĚTLA 2, 2017 70 x 50 cm akryl na plátně N613

Text / Sunwise

Můj životní sen je bílý. Ale zrcadlí-li okolí, vnímá všechno ostatní. Mohu se rozhodnout, kterou z nich se nechám ovlivnit. Splývají-li proudy, tělo nechám odpočinout, vodu nechám plout, větry nechám vířit, zemi nechám v růstu a podržím se půstu.

Link na FBObraz / Františka Janečková

LÉČIVÁ KOULE KI 14, 2020 akryl plátno 30x30 cm N965

Text / Sunwise

Ó boží oko, ty víš a znáš vše a přesto se mi neukazuješ. Pozoruješ a necháváš mne a svět být. Čekáš na ten moment, kdy budu chtít tebou žít.

Link na FBObraz / Františka Janečková

LÉČIVÉ SRDCE 1-2020 akryl na plátně 30 x 30 cm N962

Text / Sunwise

Já hořím láskou a pro nic jiného mi už nezbylo žádné místo. Buď ke mne shovívavý, když mám své růžové brýle. Každá buňka ví, jak je to pohádkové. Kéž bych se uměl zamilovat takto každý den, do nového dne, do nového světa, do svého dnu, i mého těla.

Link na FBObraz / Františka Janečková

ZÁŘIVÉ SRDCE 3, 2020 akryl na plátně 30 x 30 cm N964

Text / Sunwise

Jsem vlnka života, jsem mořský příboj, jsem kapka na dně potoka, jsem i závojíčkem a závodím, koho dříve dohoním. Jsem hra života a na lásce proudí má dobrota.

Link na FB


© 2017 Sunwise - Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky